“Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím na tlačidlo "Viac info"“

Oznam 28.8.2020

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe usmernenia ministra školstva s účinnosťou od 01.09.2020 je organizácia  a podmienky výhovy a vzdelávania materských škôl nasledovná:

 

Organizačné pokyny:

 

a/ prevádzka  materskej  školy

 

 • Prevádzka materskej školy bude v čase od 7,00 hod. do 17,00 hod.  

 

b/ pokyny súvisiace s organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu

 

Zákonný zástupca odovzdá  svoje dieťa bez zvýšenej telesnej teploty a zdravé, bez kašľa a výtokov z nosa, očí  a uší.

 

 • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)

 

 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúca osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy sa minimalizuje na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

 

 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku., to znamená, že pri vstupe do budovy musí mať rodič rúško a použiť dezinfekciu na rukyprípadne rukavice .  Dieťa môže vstúpiť do budovy bez rúška.

 

 • Rodič je povinný každý deň priniesť pre dieťa  dve  čisté ochranné rúška.

 

 

 • Tlačivá si zákonný zástupca vytlačí a prinesie do materskej školy vyplnené.

 

 • Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni rodič predkladá opäť písomné vyhlásenie (príloha č.1) o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti a materská škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

 

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

 • Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.

 

 • Žiadame rodičov aby rešpektovali pravidlá zákazu nosenia hračiek  z domáceho prostredia do materskej školy, okrem osobných vecí zbalených v ruksaku dieťaťa (všetky veci musia byť označené menom, alebo značkou – papuče, pyžamo, náhradné oblečenie, šiltovka, alebo pokrývka hlavy, 2x ochranné rúško).

 

 

Dovoľujeme si upozorniť rodiča na dodržiavanie prevádzky materskej školy. Neskoré prebratie dieťaťa z MŠ, t.j. po 17,00 hod. bude dôvodom na vylúčenie dieťaťa z materskej školy.

 

 

 

                                                                                                            

Mgr. Eva Jonášová

riaditeľka MŠ