“Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím na tlačidlo "Viac info"“

Oznam 20.5.2020

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu  SR  umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho  ročníka základných škôl, školských klubov a materských škôl a to od 1.6.2020.

 

Na základe tohto rozhodnutia ministra školstva  v súčasnosti Mesto Senec, ako zriaďovateľ základných a materských škôl, v spolupráci s riaditeľmi uvedených zariadení rozhoduje,

s prihliadnutím na  miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na personálne, materiálne,

priestorové možnosti, či a v akom režime k otvoreniu základných a materských škôl bude možné k danému termínu pristúpiť.

 

V týchto dňoch prebieha zisťovanie záujmu zo strany zákonných zástupcov o nástup detí do jednotlivých zariadení. Zriaďovateľ  tiež preveruje možnosti personálneho zabezpečenia v jednotlivých školách a škôlkach s prihliadnutím na stanovené podmienky v usmernení vydanom ministerstvom.

 

V pondelok 25. 5.2020 mesto vydá nariadenie, v ktorom určí spôsob a rozsah otvorenia školských  prevádzok vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené informácie budú následne zverejnené na webe mesta, weboch jednotlivých škôl a škôlok, rodičia o týchto skutočnostiach budú informovaný cez EduPage.

 

S pozdravom 

 

Mgr. Mária Chorváthová

vedúca Útvaru školstava a športu

Mestský úrad Senec

Mierové námestie 8, 903 01 Senec

t.č. : 02/20205502