Školské dokumenty

Nástup detí do nadstavby MŠ

Dovoľujeme si Vás informovať o termíne nástupu detí do nadstavby materskej školy. Na základe priebehu kolaudačného konania a ďalších povolení od dotknutých inštitúcií sa predpokladá nástup detí v prvej polovici apríla. Nástup detí je podmienený vydaním platného kolaudačného rozhodnutia. O presnom termíne nástupu bude materská škola informovať zákonných zástupcov písomne.

 

Mgr. Eva Jonášová
riaditeľka MŠ