Školské dokumenty

Oznam o ukončení nadstavby


Dovoľujeme si Vás informovať o termíne ukončenia nadstavby materskej školy. Vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti, ktoré sa vyskytli pri realizácii sa termín odovzdania nadstavby materskej školy posúva na február 2018.

 

Mgr. Eva Jonášová
riaditeľka MŠ