Školské dokumenty

Akcie na december

Aj na december sme si pre naše deti a rodičov pripravili viacero akcíí.

 

06.12.2016 Mikuláš z mesta
07.12.2016 Mikuláš v MŠ
07.12.2016 Vianočné trhy v MŠ
08.12.2016 Vianočný koncert Luskáčik (predškoláci)
december Vianočné besiedky na triedach