“Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím na tlačidlo "Viac info"“

Informácie k zápisu na školský rok 2020/2021

Zápis detí na školský rok 2020/2021 sa na základe odporúčania MŠVVaŠ SR uskutoční elektronickou formou, vyplniť a odosielať ho môžete od 11. mája do 31. mája 2020.

 

Link na online formulár je nasledovný: https://senec.esmao.sk/info/e-form/332Upozorňujeme, že je potrebné vyplniť údaje oboch rodičov, aj keď rodičia nežijú v spoločnej domácnosti ale v rodnom liste dieťaťa sú uvedení obaja. 

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri podaní žiadosti zatiaľ nevyžaduje. 

 

Po skončení mimoriadneho prerušenia prevádzky v materskej škole budú rodičia vyzvaní, aby prišli osobne podpísať podanú žiadosť (obaja rodičia, aj keď nežijú v spoločnej domácnosti) a zároveň odovzdali lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a o očkovaní.

 

Budeme overovať aj údaje, ktoré ste nám v žiadosti vyplnili. K overeniu údajov bude potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, príp. ďalšie doklady (potvrdenie o prechodnom pobyte, v prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, v prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec a pod.).